جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...


دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.com 1 1,495,000 ریال 1,495,000 ریال 1,495,000 ریال
.net 1 1,996,000 ریال 1,996,000 ریال 1,996,000 ریال
.org 1 1,996,000 ریال 1,996,000 ریال 1,996,000 ریال
.biz 1 2,487,000 ریال 2,487,000 ریال 2,487,000 ریال
.info 1 2,187,000 ریال 2,187,000 ریال 2,187,000 ریال
.co.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.ac.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.id.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.org.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.net.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.sch.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.gov.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال